Home » Truyện cười tiếu lâm » Quay – tè

Quay – tè

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

– Bác Hai ơi, bác mua xe rồi hả, xe gì vậy bác?

– Ừ, chiếc “Quay – tè”.

– Ủa, con nghe nói có xe Quay (Wave) Nhựt, Quay Trung Quốc, Quay An-pha, làm gì có Quay tè?

– Sao không có mậy! Không “Quay tè” thì làm sao thằng Út nhà tao bị “què tay”!.

Liên Hệ Quảng Cáo
%d bloggers like this: